Система сдачи отчетности по казахстанскому содержанию

Система сдачи отчетности по казахстанскому содержанию
Жер қойнауын пайдаланушылардың есептерін қабылдау жүйесі Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Жер қойнауын пайдаланушылардың есептерін қабылдау жүйесіне қош келдіңіздер! 

 

Вниманию недропользователей!

С 14 января 2019 года годовые планы закупок необходимо сдавать по новой форме, согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 168 года.
Форма годового плана закупок - скачать

Отчеты за четвертый квартал 2018 года необходимо сдавать по новым формам, согласно приказу  МЭРК от 23.05.2018 года № 203

Форма отчета по ТРУ - скачать

Форма отчета по обучению казахстанских кадров - скачать, пример заполнения пустого отчета

Форма отчета по затратам на НИОКР - скачать

Для скачивания форм в формате .xml, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на ссылке и выбрать "Сохранить как..."

Из всех вышеприведенных форм, только отчет по закупленным ТРУ сдается в формате .XLSX, остальные отчеты сдаются в формате .XML

В случае возникновения проблем с подписанием отчетов - обновите NCA layer до последней версии.

В случае возникновения ошибки "Verify chain and certificates: CRL has expired", просим периодически повторять процесс подписания.

По техническим вопросам обращаться по адресу sd_egsu@nitec.kz

По вопросам консультационного характера обращаться по телефонам, указанным на странице Контакты.

 

ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА!

«Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық (бір қаржы жылына) және орта мерзімді (бес қаржы жылына) бағдарламаларының нысандарын және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 168 бұйрығына сәйкес, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жоспарланған сатып алулар туралы ақпарат көмірсутек шикізаты және уран өндіру жөніндегі жер қойнауын пайдаланушылармен уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі - УОАЖ) ұсынылады және құпия болып табылмайды («Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VІ ҚРЗ Қазақстан Республикасының Кодексінің 77 б. 4 т. сәйкес). Жоғарыда баяндалғанның негізінде, компаниялардың УОАЖ-да (http://spon.energo.gov.kz) тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алулар жоспарларымен танысуға және жер қойнауын пайдаланушылардың жылдық және орта мерзімді қажеттіліктерін айқындауға мүмкіндігі бар екенін хабарлаймыз. Сондай-ақ, жоспарланған сатып алулар туралы ақпарат ірі операторлардың ресми сайттарында жарияланады.

Қосымша байланыстар:

1) ТШО сатып алулар бойынша https://seoi.tengizchevroil.com/, (ТШО әлеуетті өнім берушілері үшін) : 8(7122)27-12-12

2) КПО - дан ТЖҚ сатып алу бойынша https://www.kpo.kz/en/suppliers/registration-in-the-kpo-database-for-potential-suppliers.html (КПО әлеуетті өнім берушілері үшін; Эл.пошта: mivq@kpo.kz).

3) НКОК-дан ТЖҚ сатып алу бойынша https://www.ncoc.kz/en/working-with-ncoc/supplier ("НКОК" компаниясының әлеуетті өнім берушілері үшін; Эл.пошта: allvqmi@ncoc.kz).

 

 


ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА!


Жүйеде жұмыс істеудің тиімділігін арттыру мақсатында есептерге қол қоюдың тәсілі өзгертілді.

Есептерге қол қою қалыптастырылған есеп файлының XML хэшіне қол қою арқылы іске асырылатын болады. Енді жолдарға қол қоюдың қажеттілігі болмайды. Есептерді өзгерту кезінде толық есепті қамтитын жаңа XML файл жасалатын болады. 

Есеп жүктелгеннен кейін "Есепті қателерге тексеру" батырмасы арқылы қателердің жоқтығын тексеру қажет, есепте қателер болмаған жағдайда, "Есепті тапсыру" батырмасы пайда болады.

Қалыптастырылған есепті кез келген уақытта жүктеуге болады.

Осыдан бұрын қалыптастырылған есептерді «Excel-ге экспорттау» арқылы жүктеуге болады.

 

 

Войти в систему

Логин:
Пароль:
Забыли пароль?